Trung Tâm Dịch Vụ Viễn Thông S.P.T (STS) là đơn vị trực thuộc công ty Cổ Phần Dịch Vụ Bưu Chính Viễn Thông Sài Gòn (SPT).

Số GPKD: 0300849034-003
Ngày cấp GPKD

- Lần đầu: 09/01/2001

- Lần 11: 28/7/2014

- Lần 12: 11/01/2018

1. Tên công ty viết bằng tiếng Việt : TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỄN THÔNG S.P.T

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài : SPT Telecommunications Service Center.

Tên công ty viết tắt : STS

2. Địa chỉ trụ sở chính : 10-Cô Giang - Phường Cầu Ông Lãnh - Quận 1 - TP.HCM

3. Ngành nghề kinh doanh :

STT Tên ngành
1 Chuyển phát
2 Bưu chính
3 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
4 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
5 Hoạt động viễn thông có dây
6 Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
7 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
8 Lắp đặt hệ thống điện
9 Sửa chữa thiết bị liên lạc
10 Hoạt động thiết kế chuyên dụng
11 Hoạt động viễn thông không dây
12 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
13 Đại lý, môi giới, đấu giá
14 Sản xuất thiết bị truyền thông

 

4. Người đại diện pháp luật : Ông LÊ HỒNG KHÁNH
Nơi thường trú : .