Quyết định số 1205/QĐ-BTTTT ngày 06 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

1. Tên phòng đo kiểm được chỉ định:

PHÒNG ĐO KIỂM thuộc: TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỄN THÔNG SPT (STS)

 2. Danh mục được chỉ định:

TT

Tên sản phẩm, dịch vụ, công trình

Quy định kỹ thuật, tiêu

chuẩn, chỉ tiêu kỹ thuật

I.

Công trình kỹ thuật chuyên ngành viễn thông

1

Trạm truyền dẫn phát sóng vô tuyến điện (đài phát thanh, đài truyền hình)(1)

QCVN 9:2010/BTTTT

QCVN 32:2011/BTTTT

2

Trạm truyền dẫn viba đường dài trong nước(1)

QCVN 9:2010/BTTTT

QCVN 32:2011/BTTTT

3

Trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng (BTS)(1)

QCVN 9:2010/BTTTT

QCVN 32:2011/BTTTT

QCVN 8:2010/BTTTT

Ghi chú:

(1) Chỉ áp dụng chỉ tiêu tiếp đất chống sét và tiếp đất bảo vệ của QCVN 9:2011/BTTT.

1 - Lịch sử thành lập

“Được thành lập từ năm 2009, Phòng Đo Kiểm thuộc Trung tâm Dịch vụ Viễn thông SPT (STS) – Công ty cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT) đã đúc kết nhiều kinh nghiệm thực tế, nguồn nhân lực giỏi, cộng với trang thiết bị hiện đại sẵn sàng đáp ứng và phục vụ tốt nhất các yêu cầu của khách hàng. Với xu thế phát triển mạnh của dịch vụ viễn thông – công nghệ thông tin nên việc phát triển về chất lượng của dịch vụ này là rất cần thiết và tiềm năng. Chính vì thế, Trung tâm Dịch vụ Viễn thông SPT (STS) luôn chú trọng và đẩy mạnh hoạt động đo kiểm theo TCVN ISO/IEC 17025:2007 với tiêu chí sẽ trở thành đơn vị Đo Kiểm hàng đầu của ngành.

Do-kiem-1

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Mã số:602/QĐ-BTTTT

Ngày phát hành:11/5/2009

Ngày có hiệu lực:11/5/2009

Trích dẫn:Chỉ định phòng đo kiểm: thuộc TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỄN THÔNG SPT (STS)

Người ký:Nguyễn Thành Hưng - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông