3 / 3
1 / 3
2 / 3

Giải Pháp Giám Sát Hàng Hóa

iSCOUT®:

– “Niêm phong” lô hàng, container trong suốt hành trình
– Giám sát trạng thái nhiệt độ, độ ẩm, tác động…của hàng hóa một cách trực quan
?Hotline tư vấn, mua hàng: 028.5404.0018 – 037. 9481096
Địa chỉ: Số 10 Cô Giang, P. Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP.HCM