5 / 5
1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5

TRAFO: dòng sản phẩm giám sát Kho, Cointainer

?TRAFO: dòng sản phẩm giám sát Kho, Cointainer
Thu thập cảnh báo: nhiệt độ, độ ẩm, nguồn, khí gas, cảnh báo mở cửa, cảnh báo cháy, khói, cảnh báo camera…, tùy theo yêu cầu. Lưu trữ local và online.
?TRAFO K1: Dùng cho indoor
?TRAFO K2: Dùng cho outdoor, PIN backup 3 ngày
?TRAFO L1&L2: Dùng cho kho lạnh, container lạnh có nguồn backup. Các cảnh báo khác như rung, di chuyển, mở cửa…
?TRAFO VT100: Giám sát tài sản ATM, các tài sản trực tiếp, PIN dùng liên tục 3 ngày. Cảnh báo di chuyển, rung động, cắt điện..
?Hotline mua hàng: 028.5404.0018
Website: www.sts.com.vn
Địa chỉ: Số 10 Cô Giang, P. Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP.HCM