5 / 5
1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5

Tham quan nhà máy Công ty Cổ Phần Bóng Đèn Điện Quang

Trung tâm Dịch vụ Viễn thông SPT (STS) có buổi tham quan nhà máy Công ty Cổ Phần Bóng Đèn Điện Quang tại Bình Dương. Chuyến đi diễn ra thành công trọn vẹn với tinh thần kết nối, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và nhiều giá trị thực tiễn.
Theo Anh Minh – Giám đốc Điều hành khối IoT “chuyến tham quan là dịp đặc biệt để Công ty Bóng Đèn Điện Quang và STS có cơ hội giao lưu, học hỏi và chia sẻ những kinh nghiệm trong điều hành sản xuất kinh doanh .