3 / 3
1 / 3
2 / 3

Ứng Dụng U*LOCK

U*Lock : Ký sinh trên GPS và GSM/GPRS của thiết bị thông minh. Niêm phong hàng hóa bằng hỗn hợp khóa THỰC và khóa ẢO
👉Ghi nhận và Báo động phá khóa
👉Quản lý chuỗi Hành trình hàng hóa
🆘Hotline: 028.5404.0018 – 037. 9481096
Liên hệ trực tiếp để nhận #giátốt
Website: www.sts.com.vn
Địa chỉ: Số 10 Cô Giang, P. Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP.HCM