5 / 5
1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5

AT800 GIÁM SÁT TÀI SẢN

Cách thức: Thẻ sẳn sàng gán vào các thùng hàng trong
vận chuyển các tài sản trong hàng không, và các hàng hóa quan trọng được giám sát bằng:
⚡️Sử dụng công nghệ BLE
⚡️Với khả năng được đọc bằng điện thoại thông minh phổ biến
⚡️Với chi phí thấp và tuổi thọ pin dài, có thể hoạt động trong 5 năm.
⚡️Khoảng thời gian mỗi cảnh báo là 3 giây
⚡️ Nền tảng công nghệ đám mây
🆘Hotline: 028.5404.0018 – 037. 9481096
Liên hệ trực tiếp để nhận #giátốt
Website: www.sts.com.vn
Địa chỉ: Số 10 Cô Giang, P. Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP.HCM