5 / 5
1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5

Cable – APTEK


APTEK CAT.5e UTP CCA 305m

Cáp mạng APTEK CAT.5e UTP 305m Thiết kế với 4 cặp dây, chất liệu: CCA, kích thước: 24AWG (0.51mm). Chạy được tốc độ thật 1G với khoảng cách 80m. Đáp ứng nhu cầu cho những ứng…


APTEK CAT.6 UTP 305m

Cáp mạng APTEK CAT.6 UTP 305m Thiết kế với 4 cặp dây, chất liệu: CCA, kích thước: 23AWG. Chạy được tốc độ thật 1G với khoảng cách 100m. Đáp ứng nhu cầu cho những ứng dụng…


APTEK CAT.6 UTP CCA 100m

Cáp mạng APTEK CAT.6 UTP CCA 100m Thiết kế với 4 cặp dây, chất liệu: CCA, kích thước: 23AWG (0.56mm). Chạy được tốc độ thật 1G với khoảng cách 100m. Đáp ứng nhu cầu cho những ứng…


APTEK CAT.5e FTP CCA 305m

APTEK CAT.5e FTP CCA 305m Thiết kế với 4 cặp dây, chất liệu: CCA, kích thước: 24AWG (0.51mm), bọc nhôm chống nhiễu tăng ổn định cho hệ thống. Chạy được tốc độ thật 1G với khoảng…