5 / 5
1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5

Router, Router WiFi – DrayTek


DrayTek Vigor2133n

DrayTek Vigor2133n – High Throughput Loadbalancing Router – chuyên nghiệp Doanh Nghiệp vừa và nhỏ / phòng Internet-Game / Quán café – Hỗ trợ Wi-Fi Marketing – 2 cổng Gigabit Ethernet WAN (WAN 2 chuyển đổi…