day-nhay-small

Dây nhảy quang hai đầu chuẩn SC/PC- SC/PC, FC/PC-FC/PC, LC/PC-LC/PC, ST/PC-ST/PC, loại cáp Multi-mode và Single-mode, chiều dài 3 mét, 5 mét, 10 mét, 20 mét…hoặc bấm theo yêu cầu khách hàng. Sử dụng được cho các thiết bị chuyển đổi Quang - Điện, thiết bị mạng và các thiết bị quang viễn thông khác...

day nhay