Danh sách các công trình viễn thông tiêu biểu tiêu biểu mà Trung Tâm Dịch Vụ Viễn Thông SPT (STS) đã thi công trong thời gian qua. Khách hàng STS gồm các công ty kinh doanh trong lĩnh vực viễn thông và các đơn vị lắp đặt riêng để sử dụng nội bộ như Ngân hàng, bệnh viện, khách sạn, trường học, cao ốc văn phòng, khu dân cư... :

I. Nhân lực đội công trình :

Trên 50 CB-CNV kỹ thuật chuyên ngành viễn thông, gồm :

Tổ cáp quang 

Với 10 kỹ sư chuyên nghiệp, thiết kế, thi công, bảo trì và khắc phục sự cố các công trình mạng cáp quang, luôn đảm bảo thông tin được xuyên suốt.