Danh sách các công trình viễn thông tiêu biểu tiêu biểu mà Trung Tâm Dịch Vụ Viễn Thông SPT (STS) đã thi công trong thời gian qua. Khách hàng STS gồm các công ty kinh doanh trong lĩnh vực viễn thông và các đơn vị lắp đặt riêng để sử dụng nội bộ như Ngân hàng, bệnh viện, khách sạn, trường học, cao ốc văn phòng, khu dân cư... :

 

1. Thi công cho các công ty viễn thông :

STT

Tên công trình

Đơn vị

Giá trị

1.

Hệ thống truyền hình cáp Tp.HCM

Cty SAIGON POSTEL CORP. (SPT)

 

2.

Tuyến cáp quang Vĩnh Lộc – Phạm Văn Chiêu

Cty SAIGON POSTEL CORP. (SPT)

 

3.

Tuyến cáp quang Nơ Trang Long - 2017

Cty SAIGON POSTEL CORP. (SPT)

 

4.

Tuyến cáp quang Nguyễn Tri Phương - 2017

Cty SAIGON POSTEL CORP. (SPT)

 

5.

Tuyến cáp quang Nguyễn Chí Thanh - 2017

Cty SAIGON POSTEL CORP. (SPT)

 

6.

Tuyến cáp quang Nguyễn Văn Đậu - 2017

Cty SAIGON POSTEL CORP. (SPT)

 

7.

Các tuyến cáp đồng cho mạng FPT

Cty Viễn Thông FPT

 

8.

Tuyến cáp đồng MRMC Trạm Phước Long Q9

Cty Viễn Thông Viettel

 

9.

Tuyến cáp đồng XDM Trạm VT Chánh Hưng

Cty Viễn Thông Viettel

 

10.

MRMC Trạm Bình Thạnh lần V - 2005

Cty Viễn Thông Viettel

 

11.

Cáp đồng trục Đa Kao –Q1

Công ty truyền hình cáp SCTV

 

12.

Cáp đồng trục Kỳ Đồng

Công ty truyền hình cáp SCTV

 

13.

Cáp quang F7 – Tân Bình

Công ty truyền hình cáp SCTV

 

14.

Mạng cáp quang

Công ty ASI (HTVC)

 

15.

Mạng cáp đồng trục

Công ty ASI (HTVC)

 

16.

Mạng cáp quang

Cty Truyền Hình Cáp Sông Thu

 

17.

Mạng cáp đồng trục

Cty Truyền Hình Cáp Sông Thu

 

18.

Mạng cáp quang

Cty Truyền hình cáp Việt Thành

 

19.

Mạng cáp đồng trục

Cty Truyền hình cáp Việt Thành

 

20.

Nhà trạm BTS tỉnh Hậu Giang

Cty Viễn Thông Điện Lực (EVN)

 

21.

Nhà trạm BTS Cần Thơ

Cty Viễn Thông Điện Lực (EVN)

 

22.

Nhà trạm BTS tỉnh Sóc Trăng

Cty Viễn Thông Điện Lực (EVN)

 

23.

     


2. Thi công cho các khách hàng công ty :

STT

Khách hàng

Hợp đồng số

Giá trị

1

Ngân hàng Đông Á

04061/HĐKT-STS

 

2

Công ty LOSCO Viet Nam

04021/HĐKT-STS

 

3

Công ty TNHH Vinh Phát Đạt

04023/HĐKT-STS

 

4

Công ty TNHH Sài Gòn Xanh

04029/HĐKT-STS

 

5

Công ty May Nhà Bè

04028/HĐKT-STS

 

6

Công ty TNHH TM-DV Nội Dung Số

Các hợp đồng kinh tế