card mo rong

Model : KX-TE82483

- Card mở rộng 3 trung kế 8 máy lẻ KX-TE82483

- Chỉ dùng cho tổng đài KX-TES824

- Card này nâng cấp dung lượng tổng đài KX-TES824 lên:

              + 6 trung kế 16 máy lẻ

              + 6 trung kế 24 máy lẻ

              + 8 trung kế 24 máy lẻ