siemens 1190

 Model : Hipath 1190 (4Co-56Ext)

Tổng đài siemens hipath 1190, cầu hình 4 trung kế bưu điện 56 máy lẻ.

 - Khả năng mở rộng lên tối đa 32 đường vào ra 140 máy lẻ

 - Tích hợp sẵn lời chào gọi đến 8 kênh.

 - Tích hợp sẵn hiển thị số gọi đến và nội bộ.

 - Hỗ trợ callcenter tạo lên 1 trung tâm khách hàng nhỏ.

 - Giải pháp tốt cho trung tâm dịch vụ khách hàng đơn giản.