kx-tda600

Tổng đài KX-TDA600 (16 vào 136 ra)

 Bộ tổng đài panasonic KX-TDA600 cấu hình 16 đường vào bưu điện ra 136 máy lẻ nội bộ

-  Với 10 khe cắm mở rộng

-  Dung lượng mở rộng linh hoạt lên tối đa 960 máy lẻ.

-  Lập trình bằng máy tính hoặc bằng bàn điện thoại số.

-  Disa lời chào nhiều cấp.

-  Khả năng tạo 1000 mã password cho người dùng.

-  Kết nối máy tính để tính cước và lập trình tổng đài.

-  Khả năng cung cấp từ 8 trung kế bưu điện vào, ra 8 máy lẻ lên tối đa được 16 trung kế bưu điện vào và ra 64 máy lẻ analog hoặc 128 máy lẻ số