panasonic kx-t7640

Bàn kiểm soát cuộc gọi Digital Console DSS

  • 60 phím chức năng dùng để gán trung kế hoặc thuê bao
  • Kèm đèn LED thông báo và kiểm soát các cuộc gọi
Dùng để mở rộng cho các bàn lập trình dòng KX-T76xx ( KX-T7633,KX-T7636...)